โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
ภาพกิจกรรม
อบรมทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกัน
 
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 
 

 MG 2641

 MG 2642
 MG 2643
 MG 2644 MG 2646 MG 2647 MG 2650 MG 2652 MG 2653 MG 2654 MG 2657 MG 2660 MG 2663 MG 2665 MG 2668 MG 2670 MG 2671 MG 2673 MG 2675 MG 2676 MG 2679 MG 2680 MG 2681 MG 2682 MG 2683 MG 2684 MG 2686 MG 2687 MG 2690 MG 2693 MG 2694 MG 2695 MG 2696 MG 2697 MG 2699 MG 2700 MG 2701 MG 2702 MG 2703 MG 2704 MG 2707 MG 2709 MG 2713 MG 2716 MG 2719 MG 2720 MG 2724 MG 2725 MG 2726
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,15:21   อ่าน 8 ครั้ง