โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
ภาพกิจกรรม
ทดสอบความพร้อมของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ทดสอบความพร้อมของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 

>>โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โดยนางดวงใจ สมานสิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ทดสอบความพร้อม

ของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแผนการจัดการเรียนรู้

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(ระยะที่ 2) โดยนำครูต้นแบบจากแต่ละสายชั้นมาทดลองสอนด้วย

โปรแกรม Line,Facebook,Google Classroom,Google Site,Zoom,OBS ตามความเหมาะสมของผู้เรียน 

และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆสำหรับวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 

และให้ครูทุกคนดำเนินการทดสอบระบบ พร้อมปรับปรุงและจัดทำรายงานการแก้ไขปัญหา เพื่อความสมบูรณ์ 

ก่อนเปิดภาคเรียนต่อไปครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0014 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0018 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0021 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0025 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0027 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0031 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0032 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0034 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0037 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0038 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0040 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0041 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0043 ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0043 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0049 ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0049 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0055 ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0055 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0071 ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0071 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0083 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0085 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0088 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0091 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0092 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0093 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0096 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0110 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0152 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0160 ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0160 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0175 ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0175 resize ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0185 ครูต้นแบบสอนออนไลน์ ๒๐๐๖๐๑ 0185 resize
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2563,11:55   อ่าน 8 ครั้ง