โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
ภาพกิจกรรม
ติดตามความพร้อมของโรงเรียนสังกัดกทม.เขตหนองจอก ระยะที่ 2
วันที่ 16 มิ.ย. 2563 
>> นายถาวร อารีศิลป นายวิลัน ทำไร่ นางพรทิพ โชคถาวรศึกษานิเทศก์  พร้อมด้วยนางธมญรัตน์ เจริญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหนองจอก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-2019) ในระยะที่ 2 ณ โรงเรียนสุเหร่าคลอง 11 ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการติดตาม
ประเมินผลในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 โรงเรียนดังนี้คือ 
1.โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด 
2.โรงเรียนลำบุหรี่พวง
3.โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ
4.โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 
โดยแต่ละโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ต่อเนื่องจากระยะที่ 1 มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับน.ร.ที่พร้อมเรียนออนไลน์ และไม่พร้อมเรียนออนไลน์ ซึ่งในระยะที่ 2 นี้มีนักเรียนเข้าร่วมการเรียนออนไลน์เพิ่มมากขึ้น  มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองทราบทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ตามมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุข เช่น จัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดทำ/จัดหาที่กดเจลแอลกอฮอล์ จัดทำที่กั้นพลาสติกใสบริเวณที่รับประทานอาหาร จัดทำอ่างล้างมือ บริเวณทางขึ้นอาคาร จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับน.ร. มีการทำความสะอาดอาคารสถานที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  ฯ จัดห้องเรียนให้มีระยะห่างตามมาตรการป้องกัน เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดเรียน ในวันที่ 1 ก.ค. 2563


IMGP0961 IMGP0962 IMGP0964 IMGP0965 IMGP0966 IMGP0968 IMGP0970 IMGP0973 IMGP0974 IMGP0975 IMGP0978 IMGP0979 IMGP0980 IMGP0981 IMGP0982 IMGP0983 IMGP0984 IMGP0985 IMGP0986 IMGP0987 IMGP0988 IMGP0989 IMGP0990 IMGP0993 IMGP0994 IMGP0995 IMGP0998 IMGP0999 IMGP1001 IMGP1003 IMGP1004 IMGP1006 IMGP1012
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,13:37   อ่าน 9 ครั้ง