โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
      >>โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โดย นางดวงใจ สมานสิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้ทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารมัธยมศึกษาและประถมศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก 
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหนองจอกลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค  นอกจากนี้เวลา 13.30 น.ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี 
ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัย สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม 
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563


IMGP1016 IMGP1019 IMGP1025 IMGP1028 IMGP1031 IMGP1037 IMGP1046 IMGP1057 IMGP1068 IMGP1078 IMGP1079 IMGP1080 IMGP1088 IMGP1099 IMGP1116 IMGP1121 IMGP1129 IMGP1130 IMGP1132 IMGP1133 IMGP1139 IMGP1141 IMGP1142 IMGP1148 IMGP1152 IMGP1153 IMGP1155
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,13:47   อ่าน 14 ครั้ง