โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563
     โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้จัดตั้งหมู่ยุวกาชาดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2524 และต่อจากนั้นได้จัดให้มีพิธีเข้าประจำหมู่ขึ้นทุกปี ในปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนมีสมาชิกยุวกาชาดเก่า จำนวน 487 คน และมีสมาชิกยุวกาชาดเพิ่มขึ้น 243 คน พิธีเข้าประจำหมู่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้สมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกยุวกาชาด


d12d5c273a10a0cad82755e5ef37e1e2.th.jpg 807f6dd56ed45f9b33d43c777361c450.th.jpg a3509e76d1b1357669f0d6fcfcf3591e.th.jpg 2e7036e32d33343ed637f246324ddfd2.th.jpg 5ac4c7a20f93d308cff7747a7d334e39.th.jpg 4af6a536d3a9c9d8b1fcfab7c58b9ea6.th.jpg 80c635c72af443e697f2e66604fcdf27.th.jpg d7f925fdcfbe04e614fa6cd02da13151.th.jpg ef2326a751377e2875e2d2893b152938.th.jpg 6901ecf7baeec2941ddef213ed3ddc2d.th.jpg e729cddaf702ca9a75919dd488603264.th.jpg 1290f020b4a29e89303dc5ff0ad01f33.th.jpg 8396e97181f9f571fa32b3c45eb228f7.th.jpg aa03e7160fa5839ea7fc71c73b13980b.th.jpg 7c80701948e120e41374cef3008438f6.th.jpg 8f4ab8badac619d8fcca8a7d375a8fa7.th.jpg 320782e0f6c615f18f631bc56b9baa24.th.jpg 5333d4cf378ca6c3655cae9814cde0cb.th.jpg c0a72b27389f7747fa3f79c4f5aa6d15.th.jpg 80ddc622dd73d24781f12880fce10c69.th.jpg 52eff96b0efbf538ee1e2f947d912d3f.th.jpg 7834250b873a99729618586214d24459.th.jpg 109b284ffbd158a6a2749842d99cafe1.th.jpg 5c67cc50ac3a40115e1017e0cadeb950.th.jpg 1ad6228b7bf3f876abb69f611f44f5cf.th.jpg 47159b380ad39f5e28e1f4d2aada32b9.th.jpg 7706ff54634ce8d02d7a6ea55802bac7.th.jpg 388ead107b3662a09d8f85f83e28f226.th.jpg c29387caddcce72902433dbcbe07dceb.th.jpg 6217fd8b3ec958512e71b642a044e479.th.jpg 5f17678e65868435a974bdc37cb3dd7c.th.jpg fb1955a7f03bc180e0dbcd46270d66b1.th.jpg a30e3a814c4bbef34578047a2a821917.th.jpg e2f956a3b3d9e6f783d5104b4570d700.th.jpg b6c0631141e44f48b55ebb272bbd212d.th.jpg 81782dc0a15639b954aee39893768c8c.th.jpg 1df5295295c7c7fbae6230eed0eeac2c.th.jpg 38a86d52d358335f5073d56854700e7b.th.jpg f1b6e7ae48ecfc22160c1128f7e46585.th.jpg 7bb1c0d134be35e3c2a3f11c8ead4dfb.th.jpg 69a6cf5688428ca9ed7086a204a1b9e0.th.jpg 4bb1a09bf76e5918749fd37d686a091d.th.jpg 3dba29a4e512def70c1711c2f2f44fba.th.jpg 798cb6f8c943b4df23a6c97fd09d72e0.th.jpg d09663a736a96aee6b307bf9b8fb91ff.th.jpg 6a2b427b308b060c72bc87174f0599ea.th.jpg 36fb20a53aef1cca079d175d272611ac.th.jpg 78d5e45ce336fbe174087665032d132e.th.jpg 9f24f9d0528764d0e43675b40a64babf.th.jpg c86d77d1c9c1caa531b1186627572697.th.jpg
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2563,10:23   อ่าน 29 ครั้ง