โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563
       ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนของชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา นางดวงใจ สมานสิน และคณะผู้บริหารจึงได้จัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2563 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและได้ร่วมประกวดแข่งขัน ในกิจกรรมนี้ ซึ่งประกอบด้วย การประกวดการแต่งกายและตกแต่งเฟซชิลจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งใช้คะแนนส่วนหนึ่งจากการกดไลค์ในเฟซบุค กิจกรรมฐานความรู้ในห้องเรียน กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ซึ่งได้รับความร่วมมมือและความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี

OgDpOu.th.jpg OgDa30.th.jpg OgDvaZ.th.jpg OgDJzI.th.jpg OgDLxP.th.jpg OgDent.th.jpg OgDyWe.th.jpg OgDFKl.th.jpg OgDIPk.th.jpg OgDMev.th.jpg OgAd3E.th.jpg OgA0bN.th.jpg OgA7aV.th.jpg OgAY4Q.th.jpg OgA4nn.th.jpg OgAzQS.th.jpg OgABdg.th.jpg OgAfZW.th.jpg OgAhP2.th.jpg OgAkm1.th.jpg OgA93y.th.jpg OgATbD.th.jpg OgAtp9.th.jpg OgA14J.th.jpg OgAKQb.th.jpg OgAZrf.th.jpg OgAgda.th.jpg OgAiZq.th.jpg OgARsz.th.jpg OgAxm8.th.jpg OgAU9R.th.jpg OgAqj0.th.jpg OgA5pu.th.jpg OgAONZ.th.jpg OgAbQI.th.jpg OgAjrP.th.jpg OgAo0t.th.jpg OgADZe.th.jpg OgAAsl.th.jpg OgAPyk.th.jpg OgACjE.th.jpg OgAnNV.th.jpg OgArUQ.th.jpg OgA88S.th.jpg OgAV0n.th.jpg OgAXcg.th.jpg OgAa2W.th.jpg OgApy2.th.jpg OgAGT1.th.jpg OgAJjy.th.jpg OgALvD.th.jpg OgAyUJ.th.jpg OgAF8b.th.jpg OgAM7f.th.jpg OgPWca.th.jpg OgPd2q.th.jpg OgP0Fz.th.jpg OgPST8.th.jpg OgPYlR.th.jpg OgPzG0.th.jpg OgPNBu.th.jpg OgPBqZ.th.jpg OgPf8I.th.jpg OgPk7P.th.jpg OgP3gt.th.jpg OgP92e.th.jpg OgPTFl.th.jpg OgPwtk.th.jpg OgP1lv.th.jpg OgPcfN.th.jpg OgPgqV.th.jpg OgPiHQ.th.jpg OgPxSS.th.jpg OgPQgn.th.jpg OgPUCg.th.jpg OgPqIW.th.jpg OgPEt2.th.jpg OgPOo1.th.jpg OgPbGy.th.jpg OgPlfD.th.jpg OgPo59.th.jpg OgPDHJ.th.jpg OgPPSb.th.jpg OgPsif.th.jpg OgP2Ca.th.jpg OgPCIq.th.jpg OgP6wz.th.jpg OgPno8.th.jpg OgPrJR.th.jpg OgPHh0.th.jpg OgPV5u.th.jpg OgPXVZ.th.jpg OgPpSI.th.jpg OgPviP.th.jpg OgPGut.th.jpg OgPJIe.th.jpg OgPewl.th.jpg OgPmDk.th.jpg OgPyJv.th.jpg OgPIhE.th.jpg OgPMEN.th.jpg Ogs0YQ.th.jpg Ogs7RS.th.jpg OgsSun.th.jpg OgsYMg.th.jpg Ogs41W.th.jpg OgsND2.th.jpg OgsBL1.th.jpg Ogshhy.th.jpg OgskED.th.jpg Ogs3X9.th.jpg OgsTYJ.th.jpg OgstRb.th.jpg Ogsw6f.th.jpg Ogs1Ma.th.jpg OgsZ1q.th.jpg OgscAz.th.jpg OgsgL8.th.jpg OgsRkR.th.jpg OgsxO0.th.jpg OgsQXu.th.jpg OgsqzZ.th.jpg Ogs5RI.th.jpg OgsbWt.th.jpg OgsE6P.th.jpg Ogsj1e.th.jpg OgslAl.th.jpg Ogsoek.th.jpg OgsAkv.th.jpg OgsPOE.th.jpg OgssaN.th.jpg OgsCzV.th.jpg OgsuxQ.th.jpg Ogs6nS.th.jpg OgsrWn.th.jpg Ogs8Kg.th.jpg OgsHPW.th.jpg OgsVe2.th.jpg Ogsa31.th.jpg OgspOy.th.jpg OgsvaD.th.jpg OgsJ49.th.jpg OgsLxJ.th.jpg Ogsenb.th.jpg Ogsydf.th.jpg OgsFKa.th.jpg OgsIPq.th.jpg OgsMmz.th.jpg Og2d38.th.jpg Og20bR.th.jpg Og27p0.th.jpg Og2Y4u.th.jpg Og2zQZ.th.jpg Og24nI.th.jpg Og2BdP.th.jpg Og2fZt.th.jpg Og2hPe.th.jpg Og2kml.th.jpg Og299k.th.jpg Og2Tbv.th.jpg Og2tpE.th.jpg Og21NN.th.jpg Og2KQV.th.jpg Og2ZrQ.th.jpg Og2g0S.th.jpg Og2iZn.th.jpg Og2Rsg.th.jpg Og2xyW.th.jpg Og2U92.th.jpg Og2qj1.th.jpg Og25py.th.jpg Og2OND.th.jpg Og2bU9.th.jpg Og2jrJ.th.jpg Og2o0b.th.jpg Og2Dcf.th.jpg Og2Asa.th.jpg Og2Pyq.th.jpg Og22Tz.th.jpg Og2Cj8.th.jpg Og2uvR.th.jpg Og2nB0.th.jpg Og2rUu.th.jpg Og288Z.th.jpg Og2V0I.th.jpg Og2XcP.th.jpg Og2a2t.th.jpg Og2pye.th.jpg Og2GTl.th.jpg Og2Jlk.th.jpg Og2Lvv.th.jpg Og2mBE.th.jpg Og2yqN.th.jpg Og2F8V.th.jpg Og2M7Q.th.jpg OgCWgS.th.jpg OgCd2n.th.jpg OgC0Fg.th.jpg OgCStW.th.jpg OgCzG1.th.jpg OgCYl2.th.jpg OgCNBy.th.jpg OgCBqD.th.jpg OgCfH9.th.jpg OgCk7J.th.jpg OgC3gb.th.jpg OgC9Cf.th.jpg OgCTFa.th.jpg OgCwtq.th.jpg OgCKG8.th.jpg OgCcfR.th.jpg OgCg50.th.jpg OgCiHu.th.jpg OgCxSZ.th.jpg OgCQgI.th.jpg OgCUCP.th.jpg OgCqIt.th.jpg OgCEte.th.jpg OgCOol.th.jpg OgCbJk.th.jpg OgClfv.th.jpg OgCo5E.th.jpg OgCDVN.th.jpg OgCPSV.th.jpg OgCsiQ.th.jpg OgC2uS.th.jpg OgCCIn.th.jpg OgC6wg.th.jpg OgCnDW.th.jpg OgCrJ2.th.jpg OgCHh1.th.jpg OgCV5y.th.jpg OgCXVD.th.jpg OgCpY9.th.jpg
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,10:42   อ่าน 14 ครั้ง