โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามความพร้อมของโรงเรียนสังกัดกทม.เขตหนองจอก
 MG 7168  MG 7169  MG 7174 IMGP0663 IMGP0673 IMGP0681 IMGP0682 IMGP0702 IMGP0704 IMGP0706 IMGP0710 IMGP0711 IMGP0713 IMGP0715 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
>> นายถาวร อารีศิลป นายวิลัน ทำไร่ ศึกษานิเทศ พร้อมด้วยนางธมญรัตน์ เจริญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากนางชมจิตร พงษ์เสมา รองผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหนองจอก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-2019) ณ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โดย นางดวงใจ สมานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะได้ทำการต้อนรับ
พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางปฎิบัติของโรงเรียนต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการติดตาม
ประเมินผลในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 โรงเรียนดังนี้คือ 
1.โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด 
2.โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)
3.โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว 
4.โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมสถานที่
โดยแต่ละโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับน.ร.ที่พร้อมเรียนออนไลน์ และไม่พร้อมเรียนออนไลน์  มีการพัฒนาบุคลากร และจัดทำสื่อออนไลน์ มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองทราบทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ตามมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุข เช่น จัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดทำ/จัดหาที่กดเจลแอลกอฮอล์ จัดทำที่กั้นพลาสติกใสบริเวณที่รับประทานอาหาร จัดทำอ่างล้างมือ บริเวณทางขึ้นอาคาร จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับน.ร. มีการทำความสะอาดอาคารสถานที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  ฯ ในการเตรียมพร้อมรับการเปิดเรียน 1 ก.ค. 2563
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 94 ครั้ง