โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามความพร้อมของโรงเรียนสังกัดกทม.เขตหนองจอก (อ่าน 95) 13 ก.ค. 63