โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวธิดาวรรณ เทพจินดา
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวโชษิตา จุสมใจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางเนตรนภา โสรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายธนกร พัวพันธ์พงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางบัวภา คำวัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชัชชญา เจียนมะเริง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวเบญจวรรณ เพิกอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5