โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนากร แอบคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางลดาวัลย์ บุญคุ้ม
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.สาริศ มีมูซอ
ครู คศ.2

นายสุราษฎร์ สุจริยวงศ์
ครู คศ.2

นายธนกร พัวพันธ์พงศ์
ครู คศ.1

นายเฉลิมรัฐ โพธิ์นิ่มแดง
ครูผู้ช่วย